SERVEIS

Treballs Forestals Presegue us ofereix tot tipus de serveis en l'àmbit forestal:

 

EXECUCIÓ DE PLANS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL

- Estassada i poda de sota-bosc

- Aclarides de millora

- Aprofitaments forestals en tot tipus de boscos: alzinars, rouredes, pinedes, fagedes...

- Neteges forestals amb trituració

 

PREVENCIÓ D'INCENDIS

-Obertura i manteniment de camins, franges de protecció, tallafocs, etc.

 

ALTRES SERVEIS

- Neteges i tales d'arbres amb trituració per obra pública

- Tala d'arbres perillosos o conflictius

- Neteja i tala de parcel·les

- Trituració de residus forestals

- Neteges de línies elèctriques

- Treballs forestals de trepa o poda d’alçada

- Trituració amb molí

- Venda de llenya, tronc i estella